- cross-post van www.thinkwithpeople.be - slow-startup-850x636Nu de startup-hype ook in onze contreien in volle schwung is horen we regelmatig de kreet dat we veel ambitieuzer moeten zijn in België. We zouden de foute attitude hebben en daarom kunnen wij geen wereldbedrijven à la Facebook, Twitter en Apple bouwen. We moeten meer Californeese hippies worden die naar de sterren reiken, vallen, terug opstaan en terug alles geven om het uitspansel te veroveren. Als we dat niet doen zullen we nooit het niveau van Silicon Valley halen.

Maar telkens als er weer eens een goedmenende opiniemaker opstaat en de media bespeelt met het adagium dat wij Belgen niet de juiste attitude hebben om te ondernemen krijg ik het op mijn heupen. Het klopt dat we de voorbije decennia niet in de eredivisie van de nieuwste ondernemingen spelen. Maar moeten we daarom het Silicon Valley model kopiëren? Goed wetende dat wij anders denken, andere waarden nastreven en in een andere socio-economische context werken. We kunnen beter onze eigen weg banen en bedrijven bouwen op onze eigen sterkten. En die sterkten zijn waarschijnlijk niet tomeloze ambitie en een halve doodsverachting als het op ondernemerschap aankomt. Maar dat zijn dan ook niet de enige attitudes die kunnen leiden naar zakelijk succes. In tegendeel, in een eerder artikel gaf ik al aan dat succesvolle ondernemers eerder deze zijn die risico’s beperken, niet die die risico’s nemen. En laat dat nu net iets zijn waar we goed in zijn hier.
In een artikel in Wired (Wired UK december 2014) pleit Charles Leadbeater voor een hypothetische ‘decelerator’, naast de vele acceleratoren die de startup scene ondertussen rijk is. Die decelerator zou vooral twee dingen aanbieden die vitaal zijn voor innovatie: perspectief en bedoeling. 'Goede ideeën komen pas als je van perspectief verandert’ haalt Leadbeater aan, en opnieuw is dat iets waar we als Belgen goed in zijn. Onze multiculturele achtergrond op het kruispunt van Europa geeft ons een unieke kijk op de wereld die steeds verrast. Magritte is niet voor niets in België geboren. Laat ons dus nu en dan eens de tijd nemen om stil te staan en een ander perspectief te nemen.
In het boek 'Start With Why' van Simon Sinek vinden we een pleidooi voor ondernemen op basis van diepgewortelde waarden. Een succesvol bedrijf heeft een duidelijke bedoeling en die komt niet zo maar uit de lucht gevallen. Dat soort waarden zijn niet iets wat je op één twee drie uit je mouw schudt. Het neemt tijd om ze te ontdekken en er je bedrijf rond te bouwen.
Daarom is het idee van Leadbeater voor een startup programma dat je bij de dingen laat stilstaan zo interessant. We moeten ideeën niet altijd door een accelerator jagen, we kunnen ze ook op hun eigen tempo laten groeien en de weg laten vinden naar succes. Op die manier verbranden we minder talent en verhogen we de kans dat de volgende Google wél uit België komt.
Succesvol ondernemen heeft meer weg van het klaarmaken van een traag gegaarde Vlaamse stoverij dan van een snelle hamburger op een BBQ. Maar we moeten er wel op tijd werk van maken, anders geraakt de stoverij nooit klaar.

Comment