Viewing entries tagged
google time

Comment

Geen innovatie zonder speeltijd

Ik ben een liefhebber van format “opiniestuk”. Kort en gebald, eigenlijk zoals in een blog post, een idee of mening uit de doeken doen en verdedigen. Een beetje chargeren mag, het is tenslotte een opinie. Het risico is echter dat de druk van de wekelijkse opinie, de denkers dwingt om een round-up te maken van een aantal indrukken en er tekstje rond te breien om dan te eindigen met een straf standpunt. Een dat is wat Fons Van Dyck vorige week met zijn opiniestuk “Speeltijd Voorbij” in De Standaard naar mijn gevoel overkomen is. Al te vaak worden een aantal evoluties en trends op een hoopje gegooid, vervolgens lichtvoetig ontkracht om tot de conclusie te komen dat we nu eindelijk 'back to normal' kunnen gaan. Want “‘gratis’ bestaat natuurlijk niet” schrijft ook Fons, privacy tegenover Google en Facebook is blijkbaar het grootste probleem van deze tijd en in Silicon Valley blijkt "De meritocratie … een gevaarlijke mythe te zijn”, nog volgens de blog-research die dhr Van Dyck heeft gedaan. Dus beste kinderen, allemaal terug in het gelid, creativiteit is voortaan terug voorbehouden aan de brainstorm rooms van reclame bureaus, het enige business model dat kan werken is het kopen en verkopen van goederen en diensten, ondernemen doe je door een business plan van 35 bladzijden te schrijven en dat de NSA onze mails leest is – opnieuw – de schuld van Facebook en Google.Oh ja, en Google organiseert zich de laatste maanden wat strakker rond het gebruik van '20% time’ (De mogelijkheid die Google medewerkers krijgen om 20% van hun tijd te spenderen aan een project buiten hun reguliere job), daarmee is toch echt wel bewezen dat bedrijven die op een andere manier proberen te werken uiteindelijk toch tot inkeer komen.

Is er dan helemaal niets aan de hand? Natuurlijk wel. Google, Facebook, Apple maar ook Amazon.com en Twitter delen momenteel de lakens uit in de digitale economie. En ze hebben die status bereikt door een visie op lange termijn te ontwikkelen, door flexibel om te gaan met kennis en ideeën, door open te staan voor alternatieve manieren om geld te verdienen. Ja er wordt momenteel massaal geld verdiend op basis van wat we als consument vrijwillig bloot geven over onszelf. Had jij dan liever € 0,1 betaald voor elke zoekopdracht in Google? Of een postzegel gekleefd op elk Facebook bericht?Innovatie vraagt een omgeving die innovatie toelaat en stimuleert. Dat betekent bijvoorbeeld dat je dingen uittest, kijkt wat er goed of fout loopt en vervolgens pijlsnel bijstuurt. Dat hebben de grote jongens uit Silicon Valley reeds jaren ingebakken in hun bedrijfscultuur. Testen, meten en bijsturen, stoppen of vol gas geven als het een succes is. De ogen open houden, kort op de bal spelen.

Dus ja ons digitaal leven wordt momenteel voor een groot deel bepaald door een beperkt aantal grote spelers. Maar die hebben dat niet bereikt door te zitten kankeren op hoe anderen succes hebben, wel door elke verandering aan te pakken als een opportuniteit. En dat is iets wat we allemaal kunnen. We hebben hier in Vlaanderen de best opgeleide ingenieurs, er is bergen geld en de digitale infrastructuur is top. Waar wachten we nog op om vooruit te kijken en vanuit onze sterkten nu te beginnen bouwen aan de bedrijven van morgen. Denk eraan, 10 jaar geleden bestond Facebook nog niet eens. Zo snel kan het gaan.

<geupdated op 19/12/12 voor publicatie in De Tijd>

Comment