Viewing entries in
2013

THINK with people

Comment

THINK with people

Over THINK with people:

Think with people is een denktank en een kritisch, constructief klankbord voor alle (potentiële) ondernemers. Bovenal is het een groep mensen van vlees en bloed die graag hun expertise en netwerk openstellen om ondernemers een stap vooruit te helpen.

Meer weten:
www.thinkwithpeople.be

Rol: Co-founder en startup coach

Comment