Viewing entries tagged
Gent

Comment

Tsiepmuile: Het Allerwijste Gents Woord Sonnet

Omdat de Johan zelf geen blog heeft (bij mijn weten), hier een sonnet ter afsluiting van de Gentsche Fieste, mé zonne! TSIEPMUILE

De tsiepmuile wierd per malheur gebore mee een schief lavabootse en wierd er loater in de klasse mee getritterd, de blitkeisse. An den blende muur, tottend mee eur lief, ne schele. 't wierd er een instagramke over getwitterd.

't Was nie alliene een tsiepmuile, moar uuk een komeere, eur bakhuis stond nie stille. Eure schele, diene dwoazen uil, studeerdigde iest veur apotheker, moar hij oa were zuveel buize, dat 't uiteindelijk niemand mocht verboazen

Dat' hij luudgieter wierd. En de tsiepmuile euren hemel kloardig' op. Ze woaren zij tupe toch 'n schuune menoaze. Zij mee ne schieve pombak van ne kinnebak en den eure

Die't da als gediplomeerde tottentrekker en koerskemel mee szijnen Engelsche sleutel kost reparere. Couroaze, meiske, uuk als tsiepmuile, edde toch nog oltijd keure.

Jowan Antoniez den ienigen nechte Gentsche stadsdichter

apropoo lusepoepe wierd poulidoor

Comment

Comment

Startup Geography in Belgium

Crunchvision shows a geographical view on where startups are located worldwide. It's interresting to see that in Belgium the local spread is somewhat counter-intuitive. Brussels is obviously n°1 with 15 startups but Gent is a close next with 9. However the ever-hip-and-trendy city of Antwerp ties with the innovative region around Hasselt with both 3 startups. Nie pleuje!

The "mapeed" feature on this map is great (French startup). When zooming out, the different flags on the map are aggregated into labels that show the number of startups in that region. This means you can zoom in and out and get a relevant view on every level. Unfortunately the detailed information when clicking on one startup flag does not show up, so I can't check which ones exactly are shown here.

Comment